دستگیره تشک

طبق تعریف سازمان ملی استاندارد ایران، برای هر تشک یک نفره حداقل باید دو دستگیره در یک طرف و برای تشک‌های دو نفره چهار دستگیره (دو دستگیره در هر طرف) تعبیه گردد.
برای اولین بار در ایران مجموعه آریان‌تکس به ارائه دستگیره تشک ضرب‌کوب (طلاکوب، نقره‌کوب، فیروزه‌کوب و غیره) در انواع رنگ‌های مختلف با کیفیت و قیمت مناسب پرداخته است.

دستگیره تشک